آموزش لیبره آفیس دراو – LibreOffice Draw

اولین ترسیم با لیبره آفیس دراو

نحوه تغییر اندازه صفحه

نحوه رسم خطوط

چرخش، تغییر اندازه، انحراف اشکال و تصاویر

بریدن تصاویر و اشکال

نحوه پاک کردن در لیبره آفیس دراو

نحوه رسم فلوچارت

تغییر اسناد PDF با استفاده از LibreOffice Draw

دکمه بازگشت به بالا