کتاب آنلاین شبکه‌های کامپیوتری

آشنایی با مفاهیم شبکه

سیستم‌های انتقال اطلاعات

روش‌های دسترسی به خط انتقال

محیط انتقال و اجزای آن

انواع توپولوژی (هم‌بندی) در شبکه

مدل مرجع OSI

آشنایی با پروتکل TCP/IP و سرویس‌های آن

آشنایی با مفهوم Host در پروتکل TCP/IP

محافظت از شبکه

عیب‌یابی شبکه

پروتکل ARP

پروتکل BGP

دکمه بازگشت به بالا