رسانه «محتوای باز» مجموعه‌ای متشکل از حرفه‌ای‌ترین مدرسین دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز به منظور پر کردن خلاء آموزشی این گونه آموزش‌ها است تا خدمتی باشد هر چند کوچک برای ارتقای سطح دانش جامعه کاربری.

امید است تا با حمایت جامعه کاربری، رسانه «محتوای باز» به‌عنوان مرجع اصلی یادگیری نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز پا به عرصه اینترنت بگذارد.

به امید روزی که کلیه کاربران ایرانی به نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز مهاجرت کرده باشند.