محمدصالح کامیاب

محمدصالح کامیاب

آن‌ها کنترل بیشتری روی ابزارهای ما دارند؛ آن‌ها تصمیم می‌گیرند چه کسی از ابزار استفاده کند، چه‌طور استفاده کند و برای چه استفاده کند؛ آن‌ها نمی‌گذارند ما بدانیم که آن‌ها چه می‌کنند. این وظیفهٔ همهٔ ماست تا در برابر انحصارگرایان بایستیم و گامی هر چند اندک در راستای گسترش نرم‌افزارهای آزاد و داده‌های عمومی برداریم.
دکمه بازگشت به بالا