دسته‌بندی نشده

ایجاد جدول در لیبره آفیس رایتر

قبل از ایجاد جدول در لیبره آفیس رایتر به ما برای داشتن ایده‌ای از ظاهر نتیجه که می‌خواهیم کمک می‌کند تا برآوردی از تعداد سطرها و ستون‌های مورد نیاز داشته باشیم. همه مقادیر بعد از ایجاد قابل تغییر هستند؛ هر چند از پیش فکر کردن می‌تواند صرفه زمانی داشته باشد چرا که تغییرات کلی قالب‌بندی جداول اغلب زحمت زیادی نیاز دارد.

نحوه ایجاد جدول در لیبره آفیس رایتر

برای ایجاد سریع یک جدول با مشخصات پیش‌فرض، روی شمایل درج جدول (Insert Table)، روی نوار ابزار استاندارد کلیک می‌کنیم. از جدولی که باز می‌شود اندازه جدول را حداکثر ده ستونی و پانزده سطری انتخاب و کلیک می‌کنیم.

برای ایجاد جدول جدید با ویژگی‌های خاص (تعداد سطر و ستون بیشتر و …) نشانگر را جایی که می‌خواهیم جدول ایجاد شود قرار می‌دهیم و سپس از یکی از راه‌های زیر پنجره درج جدول را باز می‌کنیم:

 • کلیک روی دکمه …More Option پایین ایجاد سریع جدول
 • انتخاب Table > Insert Table از نوار منو
 • فشردن Ctrl+F۱۲

در قسمت عمومی پنجره ایجاد جدول، در کادر نام، می‌توانیم نامی متفاوت از نام پیش‌فرض بنویسیم: این نام در ناوبری یا پیمایش سند یا در واقع سهولت در شناسایی و دسترسی سریع به جدول مورد نظرمان از بین جداول موجود، مفید واقع می‌شود. در کادر Columns و Rows تعداد ستون‌ها و سطرهای جدول جدیدمان را مشخص می‌کنیم که البته در صورت لزوم بعدا می‌توانیم اندازه و سایر مشخصات جدول را تغییر دهیم.

در قسمت گزینه‌ها، مشخصات اولیه جدول را تنظیم می‌کنیم:

 • Heading – فعال کردن سرستون داشتن که با آن تصریح می‌کنیم که اولین با چندین سطر اول جدولمان سرستون (سرشناسه یا عنوان ستون‌ها) هستند.
 • Repeat heading rows on new pages – سطرهایی که سرستون هستند را در صفحات بعدی تکرار می‌کند که بسیار مفید است در مواقعی که جدولمان بیش از یک صفحه باشد.
 • Heading rows – در این قسمت تعداد سطری که سرستون هستند را مشخص می‌کنیم که به طور طبیعی و پیش‌فرض مقدار آن برابر ۱ است.
 • Don’t split table over pages – جلوگیری از شکسته شدن جدولی که در صفحه جا نمی‌شود این گزینه می‌تواند مواقعی که جدول در اواخر صفحه ایجاد شده است و بهتر است کامل و یکجا دیده شود، مفید واقع شود. به این صورت که اگر ادامه جدول به صفحه بعد بیفتد، قسمتی از جدول که در صفحه قبل بوده است هم به صفحه بعد منتقل می‌شود. بدیهی است که اگر جدول با این که یک صفحه کامل را گرفته و باز هم جا نمی‌شود چه این گزینه فعال باشد و چه نه، به ناچار در ادامه شکسته خواهد شد.

بعد از تعیین یا انتخاب موارد مورد نظر روی دکمه درج (Insert) می‌زنیم. رایتر یک جدول به پهنای صفحه با ستون‌ها و سطرهای هم اندازه برای ما ایجاد می‌کند و ما می‌توانیم در ادامه آن ها را در صورت نیاز تنظیم کنیم.

قالب بندی چیدمان جدول

قالب بندی و ایجاد جدول در لیبره آفیس رایتر دو فرآیند دارد: یکی قالب بندی چیدمان جدول که موضوع همین بخش است و دیگری قالب بندی متن جدول که موضوع بخش بعدی است. قالب بندی معمولا دربرگیرنده یک یا چند علمیات است: تنظیم اندازه و موقعیت جدول در صفحه تنظیم اندازه سطرها و ستون‌ها، اضافه یا حذف کردن سطرها یا ستون‌ها، ادغام یا تقسیم سلول‌ها، تغییر حاشیه‌ها و پس زمینه.

تغییر اندازه و موقعیت جدول

بر اساس تنظیمات پیش‌فرض، هر جدول جدیدی که ایجاد می‌شود تمام عرض ناحیه متن را اشغال می‌کند. اما گاهی ترجیح می‌دهیم جدول ما کوچک‌تر باشد. برای تغییر اندازه سریع یک جدول، ابتدا ماوس را به کناره‌های چپ یا راست جدول می‌بریم؛ هنگامی که شکل نشانگر به پیکان دوطرفه تغییر کرد، حاشیه را به موقعیت می‌کشیم.

این عملیات فقط اندازه اولین یا آخرین ستون را تغییر می‌دهد و ترازبندی (چینش) جدول در صفحه را ممکن است به هم بزند. برای کنترل دقیق روی اندازه و موقعیت جدول در صفحه پنجره Table Properties را با انتخاب منوی Table > Properties با کلیک راست روی جدول و انتخاب منوی Table Properties باز می‌کنیم.

تغییر اندازه و موقعیت جدول

برای ویرایش یک جدول از زبانه جدول می‌توانیم از طریق راه‌های زیر ترازبندی جدول را تنظیم کنیم:

 • خودکار (Automatic):تنظیم پیش‌فرض یک جدول، پر کردن عرض ناحیه متنی
 • چپ (Left): تراز کردن جدول با حاشیه چپ صفحه
 • راست (Right): تراز کردن جدول با حاشیه چپ صفحه
 • از چپ (From Left): اجازه می‌دهد با تعیین دقیق فاصله جدول از سمت چپ صفحه، محل قرارگیری آن را تعیین کنیم و حتی عرض جدولمان بیشتر از ناحیه متنی صفحه باشد.
 • وسط( Center): تراز کردن جدول بین حاشیه‌های چپ و راست. به عبارت دیگر فاصله جدول از چپ و راست صفحه یکسان خواهد شد.
 • دستی( Manual): به ما اجازه می‌دهد فاصله از دو سمت راست و چپ را در کادرهای راست و چپ دقیق و به دلخواه تعیین یا وارد کنیم.

در قسمت ویژگی‌ها (Properties)، انتخاب گزینه‌ای غیر از خودکار، باعث فعال شدن کادر پهنا (Width) می‌شود که در آنجا می‌توانیم اندازه جدول مورد نظرمان را وارد کنیم. Relative را هم می‌توانیم انتخاب کنیم تا به جای اندازه درصدی از پهنای را وارد کنیم در قسمت فاصله گذاری (Spacing)، از کادرهای بالای سر (Above) و پایین (Below) برای جدایی جدول از متن استفاده می کنیم.

در تغییر اندازه به کمک ماوس، هرگاه اندازه جدول کم‌تر از اندازه ناحیه متنی شود، رایتر مقادیری را در کادرهای چپ و راست درج می‌کند.

تشخیص جریان متن

تشخیص جریان متن

در زبانه جریان متن (Text Flow) از محاوره ویژگی‌ها ما می‌توانیم:

قبل یا بعد از جدول، یک Break صفحه یا ستون قرار دهیم تا پایان صفحه با ستون متنی چیزی نوشته نشود. برای این کار از ترکیب گزینه شکستن (Break) با صفحه (Page) یا ستون (Column) و گزینه‌های قبل (Before) یا بعد (After) استفاده می‌کنیم، اگر یک Break صفحه، قبل جدول درج کنیم (بخواهیم جدول در صفحه جدید شروع شود)، خواهیم توانست سبک صفحه جدیدی که جدول به آن منتقل می‌شود را نیز با انتخاب With Page Style تغییر دهیم و در ضمن می‌توانیم شماره صفحات را نیز از ابتدا تنظیم (reset) کنیم.

با حذف انتخاب Allow table to split across pages and columns هم می‌توانیم تا جایی که امکان دارد جدول در یک ستون با صفحه نگه داریم؛ کاری که در ایجاد جدول هم به روش دیگری گفته شده بود.

با حذف انتخاب Allow row to break across pages and columns اجازه نمی‌دهیم بخشی از یک سطر جدول در یک صفحه و بخشی در صفحه دیگر باشد.

این گزینه در حالتی فعال است که گزینه قبل (Vertical (top to bottom یا استفاده از تنظیمات مافوق Use superordinate object Settings (یعنی استفاده از تنظیمات پیش‌فرض جهت متن صفحه) می‌توانیم چیدمان عمودی متن در سلول‌های انتخاب شده را در ادامه انتخاب کنیم. متن درون یک سلول می‌تواند از بالا، وسط یا پایین تراز شود. چیدمان افقی که در زبانه جدول توضیح داده شد مانند سایر متون از طرق دیگر مانند نوار ابزار قالب‌بندی امکان‌پذیر است.

انتخاب Table > Size از نوار منو نیز گزینه هایی برای تغییر اندازه فراهم می کند:

 • انتخاب عرض ستون Column Width یا ازتفاع سطر ROW Height برای وارد کردن یک اندازه در کادر اندازه (Size) برای سطر و ستون‌ های انتخابی جدول.
 • گزینه‌های Minimize Column Width یا Minimize Row Height برای کاهش پهنا یا ارتفاع سطر و ستون‌های انتخابی تا حد ممکن است. بدیهی است که با توجه به متفاوت بودن مقدار متن در سطر و ستون‌های مختلف، با این انتخاب اندازه سطر و ستون‌های مختلف ممکن است با هم یکسان نشوند.
 • گزینه‌های عرض بهینه ستون (Optimal Column Width) یا ارتفاع بهینه سطر (Optimal RowHeight)، براساس بیشترین اندازه متن یا عرض و ارتفاع، اندازه‌ای بهینه تنظیم می‌کند.
 • از گزینه‌های توزیع یکنواخت سطرها / ستون‌ها (Distribute Columns/Rows Evenly) برای هم اندازه کردن سطر یا ستون‌های انتخابی استفاده می‌کنیم.

برای کنترل بیشتر روی اندازه هر ستون، می‌توانیم از زبانه Columns از پنجره Table Properties استفاده کنیم.

ایجاد جدول در لیبره آفیس رایتر

با انتخاب Adapt table width می‌توانیم اجازه دهیم پهنای جدول مطابق با تغییرات ما در صورت امکان افزایش یا کاهش یابد و اگر انتخاب نشود بدون این که پهنای کل جدول را تغییر دهیم اندازه ستون ها را تغییر دهیم به این معنا که کوچک‌تر کردن یک ستون افزایش همزمان پهنای سایر ستون‌ها را در پی خواهد داشت، اگر اندازه جدول خودکار (Automatic) انتخاب شده باشد این گزینه غیرفعال است.

با انتخاب Adjust columns proportionally اندازه سایر ستون‌ها نیز به همان مقداری که برای یک ستون تغییر می‌دهیم، همزمان تغییر می‌کند، از آنجا که افزایش و کاهش همزمان ستون‌ها بدون افزایش و کاهش اندازه جدول ممکن نیست؛ با انتخاب این گزینه، گزینه قبل هم به طور خودکار انتخاب می‌شود.

Remaining space مقدار باقی مانده تا حاشیه صفحه را نمایش می‌دهد که در واقع مقداری است پهنای جدول در نتیجه افزایش اندازه ستون‌ها قابل افزایش است. این مقدار قابل ویرایش نیست، مقدار منفی هم نیست مگر این که عرض جدول از قبل بیشتر از فاصله حاشیه راست و چپ بوده باشد.

در عرض ستون (Column width)، هر ستون را به طور جداگانه می‌توان تنظیم کرد. با تنظیم اندازه هر کدام از ستون‌ها برای حفظ اندازه عرض جدول، مابقی مقدار عرض سایر ستون‌ها تغییر می‌کند.

نکته

برای تنظیم اندازه ستون‌ها و سطرهای یک جدول جدید، اغلب ماوس نسبت به پنجره Table Properties، کارایی بیشتری دارد و برای تنظیم دقیق چیدمان از سربرگ ستون‌ها و سربرگ جدول در پنجره Table Properties استفاده می‌شود.

فرشید نوتاش حقیقت

همیشه نیازمند یک منبع آموزشی فارسی در حوزه نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز و سیستم‌عامل گنو/لینوکس بودم. از این رو این رسالت رو برای خودم تعریف کردم تا رسانه «محتوای باز» رو بوجود بیارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا